Zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Město Březnice (dále jen provozovatel) ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb zpracovává Vaše osobní údaje:
  • jméno, příjmení, název
  • e-mail
  • telefon

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem zpracování informací o Vaší žádosti, dále za účelem kontaktování kvůli upřesnění informací, a k archivaci a vyhodnocování žádostí.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje provozovatel zpracovává v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro provozovatele takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými provozovatel uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Jaké jsou Vaše možnosti?

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na provozovatele kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracovává.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu.
2019 ....... 2024 © breznice-zop.cz
webdesign | websystem | KAO.cz